Si Metaverse

พี่ๆ ศิริราช เปิดห้องรอต้อนรับน้องๆ ห้องละ 50 คน อยากคุยกับพี่คนไหน เลือกและจองไว้ล่วงหน้าได้เลย

วันเดียวเท่านั้น 5 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.30 น.

เปิดจองห้องพบปะวันที่ 20 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2565