ศิริราชไม่ใช่แค่หมอ

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

เรียนรู้และฝึกปฏิบัติด้วยมาตรฐานศิริราชได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพการพยาบาล เพื่อเติมเต็มทีมบุคลากรการแพทย์ด้วยความรู้ ความสามารถที่เต็มเปี่ยม และหัวใจ ที่พร้อมให้บริการ